Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Łyszkowice

AKTUALNOŚCI, strona 5:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Utworzono dnia 11.05.2022

Domy do 70 mk

Utworzono dnia 10.05.2022

Program Korpus Wsparcia Seniorów

Utworzono dnia 10.05.2022

Informujemy, że Gmina Łyszkowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łyszkowicach  przystąpiła do realizacji Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

wartość dofinansowania – 60 000,00 zł

W ramach Modułu II Programu,  seniorom w wieku 65 lat i więcej, zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą. Opaski bezpieczeństwa wyposażone będą w co najmniej dwie z następujących funkcji: 

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

„Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Łyszkowice do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łyszkowicach  pod nr tel.            46 811 61 92,93,89 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

 

 

 

 

czytaj dalej... na temat: Program Korpus Wsparcia Seniorów

Cyfrowa Gmina

Utworzono dnia 09.05.2022

Budowa chodnika przy ul. Polnej w Łyszkowicach

Utworzono dnia 09.05.2022

W dniu 27 kwietnia br. Rada Gminy Łyszkowice na wniosek Wójta podjęła decyzję o dofinansowaniu budowy chodnika przy ul. Polnej w Łyszkowicach.

Kwota dofinansowania wynosi 125.000,00 złotych.

czytaj dalej... na temat: Budowa chodnika przy ul. Polnej w Łyszkowicach

Polski Ład

Utworzono dnia 09.05.2022

Segregujesz = środowisko ratujesz

Utworzono dnia 06.05.2022

Wyłączenia prądu

Utworzono dnia 06.05.2022

Informujemy, że w dniach 9-10 maja 2022 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00 nastąpi planowane wyłączenie prądu w miejscowości Łyszkowice i obejmie następujące ulice:

 • ul. Polna
 • ul. Kwiatowa
 • ul. Szkolna

 

czytaj dalej... na temat: Wyłączenia prądu

Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"

Utworzono dnia 06.05.2022

                    Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

                                              - edycja 2022

 

 Przypominamy, że Gmina Łyszkowice przystąpiła do realizacji zadania pt: Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego.

 

wartość dofinansowania – 29.250,00 zł

całkowita wartość – 29.250,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Z programu skorzystać mogą:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności  o stopniu znacznym lub stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych.

Odbiorcami Programu są mieszkańcy Gminy Łyszkowice. W tej chwili jest to 1 osoba. Uczestnicy programu za świadczone usługi asystenta nie ponoszą odpłatności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w :

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
 • w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury(np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy) ,
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawna pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 720 godzin rocznie.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

W tej chwili w Gminie Łyszkowice usługi asystenta świadczy 1 osoba.

 

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z Programu, proszone są o kontakt z - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Łyszkowicach pod numerem telefonu 46 811 61 92,93,89, lub w siedzibie GOPS, pokój 1,2,4.

 

czytaj dalej... na temat: Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"

Opieka wytchnieniowa

Utworzono dnia 06.05.2022

              Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

 

 

 Przypominamy, że Gmina Łyszkowice przystąpiła do realizacji zadania pt: Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego.

wartość dofinansowania – 6.800,00 zł

całkowita wartość – 6.800,00 zł

Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Program w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych ma zapewniać:

 • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
 • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki

 
Program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łyszkowicach  zakłada wsparcie w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w limicie 170 godzin rocznie, realizowanej przez gminę. 

WAŻNE: w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze określone w ustawie o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu solidarnościowego lub z innych źródeł.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Łyszkowice do składania kart zgłoszeniowych do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

 
Wymagane Dokumenty:

 • Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 (załącznik nr 8 do Programu )
 • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby lub dziecka niepełnosprawnego.
 • Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM  (załącznik nr 7 do Programu)

 
Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z Programu, proszone są o kontakt z - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Łyszkowicach pod numerem telefonu 46 811 61 92,93,89, lub w siedzibie GOPS, pokój 1,2,4.

 

czytaj dalej... na temat: Opieka wytchnieniowa

#SzczepimySię

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 464

W poprzednim tygodniu: 449

W tym miesiącu: 1364

W poprzednim miesiącu: 1732

Wszystkich: 153322

Lista wyłaczeń PGE

Portal ePodatki

Gmina Łyszkowice

mikroporady.pl

Portal Jakości Powietrza