Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Łyszkowice

AKTUALNOŚCI, strona 6:

akcja Masz Głos

Utworzono dnia 16.02.2023

Informacja

Utworzono dnia 16.02.2023

INFORMACJA

dotycząca zwrotu VAT za gaz w 2023

W 2023 weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. W ramach ustawy, zakładającej tzw. tarczę energetyczną w 2023, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe itp.), które korzystają z gazu. Polegają na:

  • utrzymaniu cen gazu w 2023 na poziomie 200,17 zł/MWh, czyli ceny aktualnie obowiązującej,
  • utrzymaniu cen dystrybucji gazu,
  • rekompensatach dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z poniesionymi kosztami,
  • refundacji poniesionych kosztów podatku VAT za gaz

VAT na gaz w górę od 2023

Trzeba przypomnieć, że od nowego roku podatek powrócił wyższy podatek VAT na gaz. Mimo "100% zamrożenia taryfy" dla gospodarstw domowych i tzw. odbiorców wrażliwych, jak zapowiedział minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, rachunki za gaz i tak wzrosły. Do cen gazu i opłat za jego dostawy trzeba doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Stawka tego podatku od lutego 2022 wynosiła 0%.

Przywrócenie podatku VAT najbardziej dotknie te gospodarstwa domowe, które gazu używają do ogrzewania domów czy mieszkań (taryfa W-3,6). Najmniej odczują ją tzw. kuchenkowicze (taryfa W-1,1), którzy kupują gaz tylko do gotowania na kuchenkach gazowych.

Najbardziej wrażliwym odbiorcom przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów VAT.

Dla kogo zwrot VAT za gaz w 2023? Warunki

Ustawa zakłada, że o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

 

Ważne kryterium dochodowe

Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Trzeba to zrobić do dnia wejścia w życie ustawy, albo później w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.

Od kiedy zwrot VAT za gaz?

Zwrot VAT od ceny gazu obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023. Do wniosku należy dołączyć fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy, obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Wójt,  burmistrz lub prezydent miasta  przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

W załączeniu :

  1. Wniosek o refundację VAT za gaz
czytaj dalej... na temat: Informacja

Informacja

Utworzono dnia 16.02.2023

W dniu 15 lutego 2023r. w Urzędzie Gminy w Łyszkowicach została podpisana umowa pomiędzy Gminą Łyszkowice, reprezentowaną przez Wójta Adama Rutę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny Kołudzkiej, a firmą Grupa Ekoenergia, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Andrzeja Szewczyka oraz Vice Prezesa Zarządu – Łukasza Króla,
na budowę Ośrodka Zdrowia w Łyszkowicach przy ul. Targowej.

Podpisanie umowy jest zwieńczeniem długoletnich starań pracowników Urzędu i Wójta w pozyskaniu środków finansowych na tą inwestycję, które mają kluczowe znaczenie
w jej realizacji.

Zawarta umowa rozpoczyna etap opracowania dokumentacji projektowej i budowy, która ma być zakończona w terminie 53 tygodni od podpisania umowy.

Budowa Ośrodka Zdrowia jest konkretnym działaniem ze strony władz Gminy
w poprawę opieki zdrowotnej jej mieszkańców. Konieczność jego budowy mieszkańcy zgłaszali nie tylko na zebraniach wiejskich, ale bardzo często w bezpośrednich
i telefonicznych rozmowach z Wójtem Adamem Rutą.

Gmina na realizację tego zadania pozyskała kwotę 6.375.000,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – II edycja.

Przedstawiciele władz firmy Grupy Ekoenergia zapewniają, że będzie to nowoczesny Ośrodek Zdrowia, który spełni oczekiwania personelu medycznego i mieszkańców.

 

czytaj dalej... na temat: Informacja

Informacja nt. bezpłatnej kolonoskopii dla mieszkańców woj. łódzkiego

Utworzono dnia 13.02.2023

Łódź, 8 lutego 2023 r.

                    ZD-I.966.5.2023

 

Panie i Panowie

Starostowie,

Prezydenci miast na prawach powiatu

z terenu województwa łódzkiego

 

Szanowni Państwo,

 

pragnę poinformować, że w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej w województwie łódzkim realizowany jest program badań przesiewowych raka jelita grubego. Będę zobowiązana, jeśli zechcą Państwo poinformować mieszkańców Państwa Powiatu, że aktualnie w 16 placówkach medycznych na terenie województwa łódzkiego można ambulatoryjnie wykonać profilaktyczną kolonoskopię.

Program adresowany jest do osób bez objawów klinicznych sugerujących nowotwór jelita grubego, które nie wykonywały kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat i mają od 50 do 65 lat oraz do osób w wieku 40-49 lat posiadających krewnego I stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego. Badanie jest bezpłatne i można zgłaszać się na nie bez skierowania.

Lista placówek wykonujących profilaktyczną kolonoskopię w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego znajduje się na stronie i jest na bieżąco aktualizowana:

https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/nfz-blizej-pacjenta/9540-program-badan-przesiewowych-raka-jelita-grubego-w-wojewodztwie-lodzkim

 

Z poważaniem

 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
 

Jolanta Kowalik-Gęsiak

Dyrektor Wydziału Zdrowia

 

czytaj dalej... na temat: Informacja nt. bezpłatnej kolonoskopii dla mieszkańców woj. łódzkiego

Modernizacja świetlicy wiejskiej znajdującej się przy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzeczku

Utworzono dnia 09.02.2023

Informacja

Utworzono dnia 08.02.2023

Ruszył Konkurs "Nasz Zabytek".

Więcej informacji w załączniku.

czytaj dalej... na temat: Informacja

Informacja

Utworzono dnia 07.02.2023

Kampania promocyjna mZUS, 500+

Utworzono dnia 07.02.2023

Dotacje na wymianę pieców

Utworzono dnia 07.02.2023

Dotacje na wymianę pieców

Wójt Gminy Łyszkowice informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2023

z dnia 3 lutego 2023 r., od dnia 15 lutego do dnia 10 marca 2023 r.

 będzie trwał nabór wniosków

 o udzielenie dotacji celowej

na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu

wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Łyszkowice.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wynoszące do 50% kosztów

demontażu, zakupu i montażu nowego źródła ciepła,

lecz nie więcej niż 4.000,00 zł brutto.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania dostępne są

na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łyszkowice:

Link do ogłoszenia o naborze

czytaj dalej... na temat: Dotacje na wymianę pieców

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Łyszkowice

Utworzono dnia 25.01.2023
czytaj dalej... na temat: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Łyszkowice

Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach

Projekt pn. „Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cyfrowa Gmina

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 53

W poprzednim tygodniu: 435

W tym miesiącu: 1812

W poprzednim miesiącu: 1869

Wszystkich: 176976

Lista wyłaczeń PGE

Portal ePodatki

Gmina Łyszkowice

mikroporady.pl

Portal Jakości Powietrza

#SzczepimySię