Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Łyszkowice

AKTUALNOŚCI, strona 6:

Informacja

Utworzono dnia 11.03.2024

Informacja o wydaniu numeru specjalnego gazety "Nasza Gmina Łyszkowice"

Utworzono dnia 08.03.2024

Dzień Kobiet

Utworzono dnia 07.03.2024

Konkursy KRUS dla dzieci rozpoczęte!

Utworzono dnia 06.03.2024
 Konkursy KRUS dla dzieci rozpoczęte! Gospodarstwo rolne dla wielu dzieci jest domem, miejscem zabawy i wypoczynku. Dbajmy o to by zapewnić bezpieczne warunki przebywania, wyjaśniać niebezpieczeństwa na jakie mogą być narażone oraz wskazywać sposoby ich unikania. W 2024 roku...
czytaj dalej... na temat: Konkursy KRUS dla dzieci rozpoczęte!

Informacja

Utworzono dnia 05.03.2024

Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Łyszkowice

Utworzono dnia 05.03.2024

Stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO–CRP na terenie całego kraju wciąż obowiązują

Utworzono dnia 04.03.2024

Wójt Gminy Łyszkowice, informuje o wprowadzeniu na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 marca 2024 r. od godz. 00.00 do dnia 31 maja 2024 r. do godz. 23.59 drugiego stopnia alarmowego : stopień BRAVO – CRP oraz stopnia BRAVO.

Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny.

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:

1. pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP);

2. drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP);

3. trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP);

4. czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA-CRP).

czytaj dalej... na temat: Stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO–CRP na terenie całego kraju wciąż obowiązują

Rozwój szkolenia sportowego i upowszechnianie dyscypliny PIŁKA NOŻNA na terenie Gminy Łyszkowice

Utworzono dnia 04.03.2024

W dniu 27 lutego 2024r. w Urzędzie Gminy w Łyszkowicach została podpisana umowa pomiędzy Gminą Łyszkowice, reprezentowaną przez Wójta Adama Rutę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny Kołudzkiej, a Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „Laktoza”, reprezentowanym przez Prezesa – Stanisława Nezdropę oraz Wiceprezesa – Jana Piątkowskiego, na udzielenie przez Gminę Łyszkowice dotacji dla klubu sportowego na realizacje zadania pn.: „Rozwój szkolenia sportowego i upowszechnianie dyscypliny PIŁKA NOŻNA na terenie Gminy Łyszkowice”.

Władze Gminy Łyszkowice od lat wspierają Gminny Ludowy Klub Sportowy „Laktoza”, głównie poprzez dotację na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, dotacja jest wykorzystywana m.in. na szkolenie zawodników przez profesjonalnych trenerów, zakup sprzętu i materiałów sportowych oraz koszty związane z uczestnictwem w zgrupowaniach i zawodach.

czytaj dalej... na temat: Rozwój szkolenia sportowego i upowszechnianie dyscypliny PIŁKA NOŻNA na terenie Gminy Łyszkowice

Ogłoszenie Wójta Gminy Łyszkowice

Utworzono dnia 01.03.2024

Informacja

Utworzono dnia 29.02.2024

W dniu 29 lutego 2024 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Łyszkowicach została zawarta umowa pomiędzy Gminą Łyszkowice – reprezentowaną przez Wójta gminy Adama Rutę a podmiotem leczniczym „STICAM POLSKA” spółka z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jarosława Michalskiego.

Przedmiotem umowy jest wydzierżawienie na potrzeby opieki zdrowotnej nowo wybudowanego przez gminę budynku położonego w Łyszkowicach przy ul. Targowej 17. Wydzierżawienie budynku podmiotowi leczniczemu nastąpiło w trybie bezprzetargowym na okres 20 lat na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr LXVIII/329/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Wydzierżawienie na okres 20 lat poparte zostało następującymi argumentami:

– podmiot leczniczy aby zatrudnić wysokiej klasy lekarzy specjalistów musi dać gwarancje lekarzowi, stabilność zatrudnienia;

– aby rozszerzyć zakres usług lekarskich poza świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej podmiot leczniczy musi mieć objętych leczeniem kilka tysięcy pacjentów aby poznać ich potrzeby zdrowotne;

– podmiot leczniczy poniesie koszty zakupu sprzętu medycznego w zależności od rodzaju stwierdzonych potrzeb zdrowotnych pacjentów.

Wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym dało urzędowi gminy możliwość bieżącej weryfikacji podmiotu leczniczego zainteresowanego dzierżawą pod kątem jakości świadczonych usług lekarskich przez ten podmiot.

Stawka czynszu dzierżawionego została określona na 1% wartości nieruchomości to jest na kwotę 4450,00 zł netto miesięcznie. Podmiot leczniczy dodatkowo będzie płacił:

-podatek od nieruchomości;

- bieżące utrzymanie obiektu np. koszty zużycia energii, opłatę za wodę, ścieki, śmieci;

- wyposażenie obiektu;

- koszty zatrudnienia,

- koszty ubezpieczenia obiektu.

Budowa tego ośrodka była długo oczekiwaną przez mieszkańców potrzebą poprawy dostępności do usług zdrowotnych. Konsekwencją tych potrzeb było podjęcie konkretnych działań ze strony władz gminy potwierdzających troskę o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.

Dziękuję radnym za poparcie tej inicjatywy.

Mam nadzieję, że ta inwestycja i podjęte decyzje spełnią Państwa oczekiwania.

Zapraszam mieszkańców do udziału w otwarciu ośrodka, które zaplanowane jest na  godzinę 12:00 w dniu 21 marca 2024 roku.

Rozpoczęcie działalności przychodni nastąpi w dniu 02.04.2024 r.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Łyszkowice

Adam Ruta

 

czytaj dalej... na temat: Informacja

Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach

Projekt pn. „Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cyfrowa Gmina

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 1986

W poprzednim tygodniu: 2406

W tym miesiącu: 7676

W poprzednim miesiącu: 11925

Wszystkich: 231835

Lista wyłaczeń PGE

Portal ePodatki

Gmina Łyszkowice

mikroporady.pl

Portal Jakości Powietrza