Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Łyszkowice

Informacja

Utworzono dnia 06.12.2021

INSTRUKCJA DO FORMULARZA IN-1 ( wyciąg z broszury do formularza „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” – IN -1  oraz załączników opublikowanej przez  Ministerstwo Finansów)

Formularz IN-1 służy do wykazania przedmiotów podlegających opodatkowaniu bądź zwolnieniu z podatku od nieruchomości.

Poz. 1 Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL. Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL,

W poz. 3 Nazwa i adres siedziby organu podatkowego wpisujemy : Wójt Gminy Łyszkowice, ul. -Gminna 11

W poz. 4 Cel złożenia formularza należy zaznaczyć: kwadrat nr 1

Poz. 5 Okres – od którego informacja obowiązuje  wpisujemy : 01-2022

W poz. 6 Rodzaj podmiotu należy zaznaczyć: kwadrat nr 1 - w przypadku, gdy podmiot zobowiązany do złożenia informacji jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem nieruchomości, kwadrat nr 2 - w przypadku, gdy podmiot zobowiązany do złożenia informacji jest współwłaścicielem, współużytkownikiem wieczystym lub współposiadaczem nieruchomości.

Część C. DANE PODATNIKA

W celu zgłoszenia do opodatkowania budynku mieszkalnego  wypełnić  należy Część D.2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI w poz. 39 oraz odpowiednio w poz. 40 i 41 (w poz. 40 należy podać 50% powierzchni).

 Podstawę opodatkowania budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa. Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Do powierzchni użytkowej budynku nie wlicza się powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

W poz. 65 i poz. 66 należy odpowiednio podać liczbę załączników ZIN-1 i ZIN-2 dołączanych do formularza IN-1. W poz. 67 należy zaznaczyć kwadrat 1 - jeżeli załącznik ZIN-3 jest dołączany do formularza IN-1 lub kwadrat 2 - jeżeli nie jest dołączany.

Część F. DODATKOWE INFORMACJE

W części F. podanie informacji nie jest obowiązkowe.

Część G. PODPIS PODATNIKA (PODATNIKÓW) / OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

 

ZIN-1 Załącznik do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu tj. powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego ( wypełnić część B.2) .

ZIN-2 Załącznik do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie  ustawy zwolnione od podatku od nieruchomości są m.in.:  budynki gospodarcze lub ich części: a) służące działalności leśnej lub rybackiej, b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej; w kolumnie „f” Podstawa prawna zwolnienia wpisujemy : art. 7  ust. 1 pkt 4. (wypełnić część B.2) .

ZIN-3 Załącznik do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Dane pozostałych podatników. W załączniku ZIN-3 należy podać dane identyfikacyjne podatników dla których właściwe są odpowiednio części G.2. oraz G.3. formularza IN-1.

Szczegółowe informacje  dotyczące wypełnienia druków podatkowych można znaleźć pod adresem: mf-broszura-in-1.pdf (podatki.gov.pl)

#SzczepimySię

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 464

W poprzednim tygodniu: 449

W tym miesiącu: 1364

W poprzednim miesiącu: 1732

Wszystkich: 153322

Lista wyłaczeń PGE

Portal ePodatki

Gmina Łyszkowice

mikroporady.pl

Portal Jakości Powietrza