Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Łyszkowice

Promocja konkursu na realizację działań uzupełniających populacyjny program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego

Utworzono dnia 28.04.2016

W dniu 5.04.2016 r. został ogłoszony konkurs na realizację działań uzupełniających populacyjny program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego w ramach Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach konkursu dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty realizujące działania wspierające i uzupełniające Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Beneficjentami mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą (wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej),
  • instytucje naukowe,
  • jednostki badawczo-rozwojowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej,

legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Projekty mogą obejmować w szczególności następujące działania:
a) usługi zdrowotne, w tym badanie kolonoskopowe, koszt znieczulenia,
b) zapewnienie dojazdu niezbędnego do realizacji usługi zdrowotnej

c) zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia,
d) działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych.

Odbiorcami wsparcia w ramach realizowanych projektów mają być mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej. Szczególną grupę stanowią osoby powyżej 50 roku życia, kwalifikujący się do objęcia programem profilaktycznym dotyczącym raka jelita grubego.

Alokacja jaką przewidziano na konkurs to 2,4 mln zł, z możliwością jej zwiększenia. Wnioski będzie można składać od 23 maja do 13 czerwca br., więc czasu na przygotowanie dokumentacji jest sporo. Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na październik br.

Szczegółowe informacje, w tym również dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://goo.gl/9ojSsm

 

Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach

Projekt pn. „Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cyfrowa Gmina

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 53

W poprzednim tygodniu: 435

W tym miesiącu: 1812

W poprzednim miesiącu: 1869

Wszystkich: 176976

Lista wyłaczeń PGE

Portal ePodatki

Gmina Łyszkowice

mikroporady.pl

Portal Jakości Powietrza

#SzczepimySię