Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Łyszkowice

Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach

Tytuł projektu „Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach”

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 10 – X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Działanie: 01- X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat

Całkowita wartość projektu: 920 954,61 zł

Kwota dofinansowania: 795 602,12 zł

Kwota dofinansowania z UE: 743 144,84 zł

Wkład własny: 125 352,49 zł

Termin realizacji: 01.09.2021 – 31.12.2023 r.

Umowa nr: RPLD.10.01.00-10-A0005/21-00 z dnia 6 września 2021 r.

Realizatorem projektu jest Gmina Łyszkowice.

Cel i opis projektu: Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.  

Celem głównym projektu będzie umożliwienie utrzymania lub znalezienia zatrudnienia (powrót na rynek pracy) dla 20 osób (17K/3M) zamieszkałych Gminę Łyszkowice, pracujących (urlop rodzicielski, macierzyński) oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Cel zostanie zrealizowany w okresie 01.09.2021 do 31.12.2023 r. poprzez zapewnienie 20 miejsc w żłobku na terenie Gminy Łyszkowice.

Cel projektu jest zbieżny z celem RPOWŁ. Projekt jest ukierunkowany na godzenie życia rodzinnego i zawodowego. Realizacja projektu będzie promować równy dostęp do zatrudnienia i rozwoju kariery oraz przyczyni się do utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Łyszkowice o zerowym wskaźniku dostępu do takiej opieki.

Efekty projektu:

  • Utworzenie 20 miejsc opieki wraz z utworzeniem placu zabaw w żłobku Gminy Łyszkowice
  • Bieżące funkcjonowanie 20 miejsc opieki w żłobku Gminy Łyszkowice

AKTUALNOŚCI:

Kolejna inwestycja Gminy Łyszkowice zrealizowana z dofinasowaniem środków pochodzących z funduszy unijnych

Utworzono dnia 07.03.2023

W dniu 28 lutego 2023 roku, w zaadaptowanej części budynku Szkoły Podstawowej w Łyszkowicach na potrzeby żłobka, dokonano uroczystego otwarcia tej placówki.

Na zaproszenie Wójta Gminy Pana Adama Ruty oraz Dyrektor Żłobka Pani Aleksandry Mejer udział w uroczystościach wzięli: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Pan Jacek Kaźmierski, Przewodniczący Rady Gminy Łyszkowice Pan Marcin Pietraszewski, Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół Pani Renata Andrzejczak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Szymańska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łyszkowicach Pani Monika Wawrzyn, Dyrektorzy Szkół i Przedszkola z terenu Gminy Łyszkowice, kierownicy referatów i pracownicy Urzędu Gminy Łyszkowice oraz Przedstawiciele rodziców dzieci zapisanych do placówki.

Wszystkich zaproszonych gości i osoby uczestniczące w tym wydarzeniu powitała Pani Dyrektor, która w swym wystąpieniu podkreśliła jak z wielkim sercem i zaangażowaniem pracowników Urzędu Gminy Łyszkowice, Gminnego Zespołu Administracyjno-Ekonomicznego Szkół, a także pracowników Gminnego Żłobka udało się stworzyć wspaniale miejsce dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odczytał list gratulacyjny od Pana Grzegorza Schreibera - Marszałka Województwa Łódzkiego:

„W związku z oficjalnym otwarciem Gminnego Żłobka w Łyszkowicach składam na Państwa ręce serdeczne gratulacje dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację tego zadania.

Z dużym uznaniem obserwuję inicjatywy osób kreatywnych, które z wykorzystaniem środków unijnych działają dla dobra mieszkańców regionu. Satysfakcja jest tym większa, kiedy sprawa dotyczy najmłodszych. Stwarzanie im odpowiednich warunków pobytu to najlepsza z możliwych inwestycji. Radość i uśmiech dzieci potrafią zdziałać prawdziwe cuda, bo jak mówił Janusz Korczak „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".

Dzięki Państwa zaangażowaniu dzieci z Łyszkowic i okolicznych miejscowości mają zapewnioną opiekę, a ich rodzice umożliwiony powrót do pracy. Mam nadzieję, że placówka będzie zawsze pełna uśmiechu i radości.

Wszystkim pracownikom żłobka życzę satysfakcji z wychowywania dzieci i spełnienia w pracy zawodowej, rodzicom zaś zadowolenia z oferowanej tutaj pomocy wychowawczej.”

Wójt Gminy Łyszkowice i Pani Sekretarz dziękowali Radzie Gminy Łyszkowice, pracownikom urzędu i jednostkom organizacyjnym za zaangażowanie i wkład w realizację tej wspaniałej inwestycji. Szczególne słowa podziękowania skierowane były do Pana Marszałka i pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za pozytywny wybór wniosku i przyznanie dofinansowania w wysokości 795 602,12 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bez tych środków ta inwestycja byłaby niemożliwa.

Po wystąpieniach na ręce Pani Dyrektor zaproszeni goście przekazali kwiaty, a także upominki dla dzieci. Zapoznali się także z warunkami w jakich przebywają.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich uczestników uroczystości do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łyszkowicach na słodki poczęstunek.

Projekt pn. „Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Działanie X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. 

Efekty projektu:

• Utworzenie 20 miejsc opieki wraz z utworzeniem placu zabaw w żłobku Gminy Łyszkowice

• Bieżące funkcjonowanie 20 miejsc opieki w żłobku Gminy Łyszkowice

Całkowita wartość projektu: 920 954,61 zł

Kwota dofinansowania: 795 602,12 zł

Kwota dofinansowania z UE: 743 144,84 zł

czytaj dalej... na temat: Kolejna inwestycja Gminy Łyszkowice zrealizowana z dofinasowaniem środków pochodzących z funduszy unijnych

Wkrótce otwarcie gminnego żłobka

Utworzono dnia 04.11.2022

Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach

Utworzono dnia 03.10.2022

Już wkrótce rozpocznie działalność gminny żłobek

Utworzono dnia 12.09.2022

W listopadzie br. rozpocząć ma działalność pierwszy na terenie gminy żłobek. Placówka powstaje w Łyszkowicach, w budynku Szkoły Podstawowej w Łyszkowicach, a opiekę znajdzie w niej 20 dzieci do lat 3.

Brak publicznej placówki opiekuńczej dla najmłodszych od lat był problemem dla rodziców z gminy Łyszkowice. Na realizację projektu Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 795 602,12 zł.

Podczas lipcowej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie powołania żłobka i przyjęcia jego statutu. Kolejnym krokiem będzie wybór dyrektora placówki, a potem zatrudnienie pracowników i przygotowanie rekrutacji. Nabór planowany jest na październik. Wszystkie niezbędne informacje i zasady przyjęć zostaną zamieszczone na stronie internetowej gminy.

 

czytaj dalej... na temat: Już wkrótce rozpocznie działalność gminny żłobek

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu

Utworzono dnia 14.06.2022

W dniu 6 września 2021 została podpisana umowa o dofinasowanie Projektu: Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, pomiędzy Województwem Łódzkim z siedziba w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, reprezentowanym przez Zbigniewa Ziembę – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego i Roberta Baryła – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego a Gminą Łyszkowice reprezentowaną przez  Adama Rutę – Wójta gminy Łyszkowice.

Wartość projektu: 948 777,99 zł, Dofinansowanie: 863 387,97 zł, Wkład własny: 85 390,02 zł

czytaj dalej... na temat: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu

Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach

Projekt pn. „Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cyfrowa Gmina

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Lista wyłaczeń PGE

Portal ePodatki

Gmina Łyszkowice

mikroporady.pl

Portal Jakości Powietrza