Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Łyszkowice

Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach

Tytuł projektu „Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach”

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 10 – X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Działanie: 01- X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat

Całkowita wartość projektu: 920 954,61 zł

Kwota dofinansowania: 795 602,12 zł

Wkład własny: 125 352,49 zł

Termin realizacji: 01.09.2021 – 31.12.2023 r.

Umowa nr: RPLD.10.01.00-10-A0005/21-00 z dnia 6 września 2021 r.

Realizatorem projektu jest Gmina Łyszkowice.

Cel i opis projektu: Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.  

Celem głównym projektu będzie umożliwienie utrzymania lub znalezienia zatrudnienia (powrót na rynek pracy) dla 20 osób (17K/3M) zamieszkałych Gminę Łyszkowice, pracujących (urlop rodzicielski, macierzyński) oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Cel zostanie zrealizowany w okresie 01.09.2021 do 30.06.2023 r. poprzez zapewnienie 20 miejsc w żłobku na terenie Gminy Łyszkowice.

Cel projektu jest zbieżny z celem RPOWŁ. Projekt jest ukierunkowany na godzenie życia rodzinnego i zawodowego. Realizacja projektu będzie promować równy dostęp do zatrudnienia i rozwoju kariery oraz przyczyni się do utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Łyszkowice o zerowym wskaźniku dostępu do takiej opieki.

Efekty projektu:

  • Utworzenie 20 miejsc opieki wraz z utworzeniem placu zabaw w żłobku Gminy Łyszkowice
  • Bieżące funkcjonowanie 20 miejsc opieki w żłobku Gminy Łyszkowice

AKTUALNOŚCI:

Wkrótce otwarcie gminnego żłobka

Utworzono dnia 04.11.2022

Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach

Utworzono dnia 03.10.2022

Już wkrótce rozpocznie działalność gminny żłobek

Utworzono dnia 12.09.2022

W listopadzie br. rozpocząć ma działalność pierwszy na terenie gminy żłobek. Placówka powstaje w Łyszkowicach, w budynku Szkoły Podstawowej w Łyszkowicach, a opiekę znajdzie w niej 20 dzieci do lat 3.

Brak publicznej placówki opiekuńczej dla najmłodszych od lat był problemem dla rodziców z gminy Łyszkowice. Na realizację projektu Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 795 602,12 zł.

Podczas lipcowej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie powołania żłobka i przyjęcia jego statutu. Kolejnym krokiem będzie wybór dyrektora placówki, a potem zatrudnienie pracowników i przygotowanie rekrutacji. Nabór planowany jest na październik. Wszystkie niezbędne informacje i zasady przyjęć zostaną zamieszczone na stronie internetowej gminy.

 

czytaj dalej... na temat: Już wkrótce rozpocznie działalność gminny żłobek

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu

Utworzono dnia 14.06.2022

W dniu 6 września 2021 została podpisana umowa o dofinasowanie Projektu: Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, pomiędzy Województwem Łódzkim z siedziba w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, reprezentowanym przez Zbigniewa Ziembę – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego i Roberta Baryła – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego a Gminą Łyszkowice reprezentowaną przez  Adama Rutę – Wójta gminy Łyszkowice.

Wartość projektu: 948 777,99 zł, Dofinansowanie: 863 387,97 zł, Wkład własny: 85 390,02 zł

czytaj dalej... na temat: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu

#SzczepimySię

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Lista wyłaczeń PGE

Portal ePodatki

Gmina Łyszkowice

mikroporady.pl

Portal Jakości Powietrza