Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Łyszkowice

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łodzkiego

 

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁYSZKOWICACH

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2.

Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 4959126,82 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 3386351,94 PLN

Okres realizacji projektu: 2015–2017

 

Cel projektu:

Głównym (bezpośrednim) celem projektu jest: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Łyszkowicach.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

• Docieplenie ścian zewnętrznych

• Docieplenie stropu

• Wymiana stolarki okiennej

• Wymiana stolarki drzwiowej

• Modernizacja c.o. (wraz z wymianą źródła ciepła na pompy ciepła)

• Instalacja fotowoltaiczna

• Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne

• Wentylacja mechaniczna

 

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.2 Termomodernizacja budynków, typ projektu: głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, którym jest: Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego.

 

Planowane efekty:

Efektem przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych będzie wzrost sprawności wewnętrznej instalacji grzewczej, ograniczenia strat ciepła dzięki poprawie parametrów izolacyjnych budynku, zmniejszenie zużycia surowców służących do ogrzewania obiektu w lokalnych kotłowniach ,a tym samym zmniejszenie emisji szkodliwych substancji (gazów cieplarnianych CO2 i NO2, pyłów, CO, SO2) do atmosfery i poprawa jakości powietrza. Według informacji zawartych w Audycie energetycznym dla budynku szkoły, stopień poprawy efektywności energetycznej wyniesie 90,43 %. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, zmniejszenie niskiej emisji powierzchniowej tak negatywnie oddziałującej na mieszkańców gminy. To z kolei wpłynie pozytywnie na stan środowiska, zdrowie mieszkańców gminy i powiatu oraz wizerunek gminy i całego regionu.

Wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźnik produktu:

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 szt.

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 5166,45m2

Liczba wymienionych źródeł ciepła: 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych : 5,69 tony równoważnika CO2/rok

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 948,01 kWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 56,52 MWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 5374,61 GJ/rok

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 5374,62 GJ/rok

AKTUALNOŚCI:

Zakończenie realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Łyszkowicach”

Utworzono dnia 16.11.2017

  Drodzy mieszkańcy W dniu 15 listopada 2017 r. został podpisany protokół z zakończenia realizacji inwestycji pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Łyszkowicach”. Projekt jest współfinansowany przez...

czytaj dalej... na temat: Zakończenie realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Łyszkowicach”

"Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Łyszkowicach” - podpisanie umowy na roboty budowlane

Utworzono dnia 08.05.2017
W dniu 27 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Łyszkowicach, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Krystyny Kołudzkiej, została uroczyście podpisana umowa pomiędzy Gminą Łyszkowice, reprezentowaną przez Wójta Pana Adama Rutę a firmą ULBUD, reprezentowaną przez Pana Grzegorza...
czytaj dalej... na temat: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Łyszkowicach” - podpisanie umowy na roboty budowlane

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Łyszkowicach”.

Utworzono dnia 30.03.2017

Informujemy, iż 31 marca 2017 roku o godzinie 10:00 upływa termin składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w...

czytaj dalej... na temat: Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Łyszkowicach”.

Powiadomienie o wyborze oferty

Utworzono dnia 29.03.2017

Gmina Łyszkowice informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.2164 z późn....

czytaj dalej... na temat: Powiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszeno przetarg nieograniczony na roboty budowlane w projekcie

Utworzono dnia 25.11.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Łyszkowicach znajduje się pod adresem: http://lyszkowice.bipst.pl/Article/get/id,15547.html  
czytaj dalej... na temat: Ogłoszeno przetarg nieograniczony na roboty budowlane w projekcie

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu termomodernizacji budynków ZSP w Łyszkowicach

Utworzono dnia 02.09.2016
W dniu 2 września br. Wójt Gminy Łyszkowice Adam Ruta wraz ze Skarbnikiem Gminy Krystyną Kołudzką podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi umowę na dofinansowanie projektu: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w...
czytaj dalej... na temat: Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu termomodernizacji budynków ZSP w Łyszkowicach

Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach

Projekt pn. „Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cyfrowa Gmina

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Lista wyłaczeń PGE

Portal ePodatki

Gmina Łyszkowice

mikroporady.pl

Portal Jakości Powietrza