Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Łyszkowice

Zakończenie realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Łyszkowicach”

Utworzono dnia 16.11.2017

 

Drodzy mieszkańcy

W dniu 15 listopada 2017 r. został podpisany protokół z zakończenia realizacji inwestycji pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Łyszkowicach”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2., Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Podpisanie tego protokołu jest potwierdzeniem zrealizowania przez Wykonawcę umowy na rzecz gminy Łyszkowice. Realizacja tak dużej inwestycji z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ogromny sukces nas wszystkich. Pragnę poinformować, że jest to największa inwestycja zrealizowana w historii naszej gminy. Największa pod względem zakresu, jednocześnie wykonywanych prac. Największa pod względem dofinansowania uzyskanego ze środków zewnętrznych. Największa pod względem całkowitego kosztu.

Efektem przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych będzie wzrost sprawności wewnętrznej instalacji grzewczej, ograniczenia strat ciepła dzięki poprawie parametrów izolacyjnych budynku, zmniejszenie zużycia surowców służących do ogrzewania obiektu w lokalnych kotłowniach ,a tym samym zmniejszenie emisji szkodliwych substancji (gazów cieplarnianych CO2 i NO2, pyłów, CO, SO2) do atmosfery i poprawa jakości powietrza. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza oraz zmniejszenia niskiej emisji powierzchniowej, tak negatywnie oddziałującej na mieszkańców gminy. To z kolei wpłynie pozytywnie na stan środowiska, zdrowie mieszkańców gminy i powiatu oraz wizerunek gminy i całego regionu. Stwarza także możliwość do planowania kolejnych gruntownych prac remontowych w salach dydaktycznych i pozostałych pomieszczeniach szkoły.

 

Inwestycja została zakończona w czasie i zgodnie z terminem określonym w umowie. Pragnę podziękować:

Panu Waldemarowi Szabelskiemu – kierownikowi referatu ds. strategii rozwoju gminy i funduszy unijnych;

Pani Renacie Dejak – inspektor w referacie ds. strategii rozwoju gminy i funduszy unijnych;

Pani Krystynie Kołudzkiej – Skarbnikowi Gminy Łyszkowice;

a także

Pani Małgorzacie Zielińskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łyszkowicach;

Pani Beacie Pająk – kierownikowi administracyjno – gospodarczemu w Szkole Podstawowej w Łyszkowicach;

Panu Krzysztofowi Kocembie – pracownikowi Szkoły Podstawowej w Łyszkowicach.

oraz

Panu Grzegorzowi Stolarskiemu – właścicielowi firmy UL-BUD;

Panu Andrzejowi Doroszuk – kierownikowi budowy;

Panu Ryszardowi Juścińskiemu – kierownikowi inspektorów nadzoru

Szczególne słowa podziękowania za wspaniałą współpracę i wskazówki zapewniające prawidłową realizację projektu w czasie trwania inwestycji składam Pani Justynie Boratyńskiej – opiekunowi projektu, inspektor w Wydziale Rozliczeń Projektów Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego i terminowego zakończenia robót.

Dziękuję nauczycielom i uczniom za wyrozumiałość wobec drobnych uciążliwości, które powstały w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych.

Dziękuję mieszkańcom, rodzicom, którzy wierzyli w pomyślność tej inwestycji.

Wiem, że nieliczni życzyli mi, aby to się nie udało. Na szczęście są to wyjątki.

Z chwilą poprawy warunków atmosferycznych zostaną wykonane prace porządkowe wokół szkoły.

Wójt Gminy

Adam Ruta

 

Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach

Projekt pn. „Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cyfrowa Gmina

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Lista wyłaczeń PGE

Portal ePodatki

Gmina Łyszkowice

mikroporady.pl

Portal Jakości Powietrza

#SzczepimySię