Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Łyszkowice

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Informacja

Utworzono dnia 02.12.2022

Życzenia

Utworzono dnia 02.12.2022

Sołectwo na plus

Utworzono dnia 29.11.2022

Informacja

Utworzono dnia 28.11.2022

Lista dzieci przyjętych do Gminnego Żłobka w Łyszkowicach

Utworzono dnia 22.11.2022

Doposażenie strefy sportowo- rekreacyjnej w Czatolinie

Utworzono dnia 21.11.2022

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu

Utworzono dnia 18.11.2022

Modernizacja dróg gminnych

Utworzono dnia 17.11.2022

W dniu 16 listopada br. w Urzędzie Gminy w Łyszkowicach podpisana została umowa z Wykonawcą, w ramach której zostanie zrealizowane zadanie pn. "Modernizacja dróg gminnych".

Zakres robót obejmuje remont drogi gminnej w m. Czatolin dz. Nr 354 i Kalenice dz. nr 1078/2 od Reczyc do Kalenic oraz remont drogi gminnej w m. Łyszkowice ul. Ogrodowa dz. nr 71/14.

Całkowita wartość zadania wynosi 1.340.886,47 zł.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości do 98% kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. w kwocie 1.314.068,74 zł.

czytaj dalej... na temat: Modernizacja dróg gminnych

Kampania promocyjna dot. obowiązku posiadania przez płatnika profilu na PUE

Utworzono dnia 16.11.2022

Życzenia

Utworzono dnia 10.11.2022

Rekrutacja dzieci do Gminnego Żłobka w Łyszkowicach

Utworzono dnia 04.11.2022

Wkrótce otwarcie gminnego żłobka

Utworzono dnia 04.11.2022

Informacja dot. zakupu węgla

Utworzono dnia 04.11.2022

Informacja

Utworzono dnia 03.11.2022

W związku z możliwością aplikowania do Programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na rok 2023 realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łyszkowicach prosi o kontakt mieszkańców GMINY ŁYSZKOWICE zainteresowanych uzyskaniem tego rodzaju wsparcia.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na rok 2023

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w roku 2023 ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechnienia usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystenta powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku. Program ma również na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program adresowany jest do:

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu równoważnym do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego

 

Program „ Opieka wytchnieniowa” na rok 2023

Program wsparcia „Opieka wytchnieniowa” jest przeznaczony dla rodziców, opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rządowy Program „Opieka wytchnieniowa” ma zapewnić opiekunom tytułowe wytchnienie, czyli należyty odpoczynek za czas sprawowania opieki.

Programy finansowane będą ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w godz. 7.00 – 15.00 pod numerem telefonu

603 663 425,    46 / 811 61 89, -92, -93

e-mail : gops@gops.lyszkowice.pl

 

 

czytaj dalej... na temat: Informacja

#SzczepimySię

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 728

W poprzednim tygodniu: 1094

W tym miesiącu: 331

W poprzednim miesiącu: 4479

Wszystkich: 163885

Lista wyłaczeń PGE

Portal ePodatki

Gmina Łyszkowice

mikroporady.pl

Portal Jakości Powietrza