Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Łyszkowice

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

AKTUALNOŚCI:

Modernizacja świetlicy wiejskiej znajdującej się przy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzeczku

Utworzono dnia 02.11.2023

Operacja pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej znajdującej się przy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzeczku", współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo”

Cel operacji: wzrost aktywności społeczno - kulturalnej mieszkańców Gminy Łyszkowice poprzez wykonanie prac modernizacyjnych w świetlicy wiejskiej we Wrzeczku.

Przewidywane wyniki operacji:

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej: 1 szt.

Liczba  podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego: 1 szt.

Wartość uzyskanego dofinansowania: do 48 110,00 zł (do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji)

Data podpisania umowy o przyznaniu pomocy: 01.02.2023 roku

Planowany okres realizacji: do grudnia 2023 roku.

 
czytaj dalej... na temat: Modernizacja świetlicy wiejskiej znajdującej się przy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzeczku

Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z zasilaniem elektrycznym w m.Wrzeczko i Łyszkowice oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w m.Bobrowa

Utworzono dnia 29.06.2022

Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej "Każdy człowiek Ci to powie - na rowerze jedź po zdrowie

Utworzono dnia 13.10.2021

Operacja pn.: „Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej "Każdy człowiek Ci to powie - na rowerze jedź po zdrowie" mająca na celu: Popularyzację aktywnych form rekreacji oraz zdrowego trybu życia w Gminie Łyszkowice poprzez organizację imprezy sportowo- rekreacyjnej "Każdy człowiek Ci to powie - na rowerze jedź po zdrowie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

czytaj dalej... na temat: Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej "Każdy człowiek Ci to powie - na rowerze jedź po zdrowie

Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z zasilaniem elektrycznym w miejscowościach Wrzeczko i Łyszkowice oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowa

Utworzono dnia 21.09.2021

„Rekonstrukcja historyczna zrzutu Cichociemnych w Czatolinie – organizacja imprezy kulturalnej”

Utworzono dnia 10.09.2021

 

Operacja pn.: „Rekonstrukcja historyczna zrzutu Cichociemnych w Czatolinie – organizacja imprezy kulturalnej”, mająca na celu: Promowanie obszaru obejmującego LSR oraz zachowanie tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie lokalnej historii – losów żołnierzy Cichociemnych za pomocą organizacji imprezy kulturalnej pn. „Rekonstrukcja historyczna zrzutu Cichociemnych w Czatolinie”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Operacja będzie realizowana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00697-6935-UM0511111/19 z dnia 17 czerwca 2019 roku zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Łyszkowice. Gmina Łyszkowice otrzymała na realizację operacji pomoc w wysokości 31820 zł, jednak nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Realizacja operacji „Rekonstrukcja historyczna zrzutu Cichociemnych w Czatolinie” będzie polegała na organizacji wydarzenia kulturalnego o tematyce historycznej i patriotycznej w miejscowości Czatolin. Tematyka imprezy skupiać się będzie na historycznym wydarzeniu zrzutu cichociemnych, które odbyły się podczas II wojny światowej w nocy z 7 na 8 listopada 1941 roku w Czatolinie. Głównym punktem imprezy będzie rekonstrukcja zrzutów żołnierzy cichociemnych poprzez wykonanie skoków spadochronowych, inscenizację odbioru żołnierzy oraz paczek ze sprzętem, pocztą i pieniędzmi. Oprócz inscenizacji zaplanowane też są: koncerty pieśni patriotycznej, piknik historyczny wraz z wystawą broni, mundurów, amunicji i sprzętu z czasów II wojny światowej, parada historyczna, prezentacje interaktywne nawiązujące do czasów II wojny światowej, ognisko patriotyczne z wodzirejem. Na przybyłych uczestników czekać też będzie kuchnia polowa. Uczestnicy otrzymają także broszury, który pozwolą przybliżyć historię zrzutów cichociemnych w Czatolinie. Realizację operacji planuje się w dniu 25 września 2021 roku. Miejscem organizacji imprezy będzie teren przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czatolinie oraz teren przy pomniku Cichociemnych, gdzie odbędzie się inscenizacja.

czytaj dalej... na temat: „Rekonstrukcja historyczna zrzutu Cichociemnych w Czatolinie – organizacja imprezy kulturalnej”

„Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej "Każdy człowiek Ci to powie - na rowerze jedź po zdrowie"

Utworzono dnia 24.07.2019

Operacja pn.: „Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej "Każdy człowiek Ci to powie - na rowerze jedź po zdrowie"

mająca na celu: Popularyzację aktywnych form rekreacji oraz zdrowego trybu życia w Gminie Łyszkowice poprzez organizację imprezy sportowo- rekreacyjnej "Każdy człowiek Ci to powie - na rowerze jedź po zdrowie"

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

                         

czytaj dalej... na temat: „Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej "Każdy człowiek Ci to powie - na rowerze jedź po zdrowie"

Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach

Projekt pn. „Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cyfrowa Gmina

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Lista wyłaczeń PGE

Portal ePodatki

Gmina Łyszkowice

mikroporady.pl

Portal Jakości Powietrza