Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Łyszkowice

Serwis Powiadamiania SMS

WYPEŁNIJ FORMULARZ

* Pola wymagane


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy:

Dane Administratora Danych Osobowych
Gmina Łyszkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Łyszkowice, adres: ul. Gminna 11, 99-420 Łyszkowice.

Dane Inspektora Ochrony Danych
Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „Gmina Łyszkowice” lub pisemnie na adres Administratora.

Cel i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. dobrowolnie udzielonej zgody, w celu świadczenia usługi przesłania powiadomień SMS. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym operatorowi systemu powiadamiania SMS.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG
Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, tj. świadczenia usługi przesyłania powiadomień SMS lub do momentu wycofania zgody

Prawa związane z danymi osobowymi
• prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania oraz uzupełnienia danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
• jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

PrawaPodstawa obowiązku podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usługi.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu
W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach

Projekt pn. „Utworzenie gminnego żłobka w Łyszkowicach” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cyfrowa Gmina

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Lista wyłaczeń PGE

Portal ePodatki

Gmina Łyszkowice

mikroporady.pl

Portal Jakości Powietrza