Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Łyszkowice

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łodzkiego

 

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁYSZKOWICACH

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2.

Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 4959126,82 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 3386351,94 PLN

Okres realizacji projektu: 2015–2017

 

Cel projektu:

Głównym (bezpośrednim) celem projektu jest: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Łyszkowicach.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

• Docieplenie ścian zewnętrznych

• Docieplenie stropu

• Wymiana stolarki okiennej

• Wymiana stolarki drzwiowej

• Modernizacja c.o. (wraz z wymianą źródła ciepła na pompy ciepła)

• Instalacja fotowoltaiczna

• Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne

• Wentylacja mechaniczna

 

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.2 Termomodernizacja budynków, typ projektu: głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, którym jest: Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego.

 

Planowane efekty:

Efektem przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych będzie wzrost sprawności wewnętrznej instalacji grzewczej, ograniczenia strat ciepła dzięki poprawie parametrów izolacyjnych budynku, zmniejszenie zużycia surowców służących do ogrzewania obiektu w lokalnych kotłowniach ,a tym samym zmniejszenie emisji szkodliwych substancji (gazów cieplarnianych CO2 i NO2, pyłów, CO, SO2) do atmosfery i poprawa jakości powietrza. Według informacji zawartych w Audycie energetycznym dla budynku szkoły, stopień poprawy efektywności energetycznej wyniesie 90,43 %. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, zmniejszenie niskiej emisji powierzchniowej tak negatywnie oddziałującej na mieszkańców gminy. To z kolei wpłynie pozytywnie na stan środowiska, zdrowie mieszkańców gminy i powiatu oraz wizerunek gminy i całego regionu.

Wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźnik produktu:

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 szt.

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 5166,45m2

Liczba wymienionych źródeł ciepła: 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych : 5,69 tony równoważnika CO2/rok

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 948,01 kWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 56,52 MWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 5374,61 GJ/rok

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 5374,62 GJ/rok

AKTUALNOŚCI:

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Łyszkowicach

Utworzono dnia 25.07.2016
Informujemy, że wniosek na zadanie pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Łyszkowicach" przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną w ramach konkursu IV. Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego...
czytaj dalej na temat: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Łyszkowicach

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Lista wyłaczeń PGE

Portal ePodatki

Gmina Łyszkowice

mikroporady.pl